Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik 1. Generel Politik 1.1. Denne politik er en integreret del af det offentlige tilbud (i det følgende benævnt "tilbuddet"). 1.2. Operatøren forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne politik. Når du foretager ændringer, vises datoen for den seneste revisionsopdatering i politikoverskriften. Den nye version af politikken træder i kraft fra tidspunktet for offentliggørelsen på siteebstedet, medmindre andet er angivet i den nye version af politikken. 2. Personlige oplysninger om brugere, der behandles på 2.1ebstedet 2.1. Personlige oplysninger i denne politik forstås som: 2.1.1. oplysninger fra brugeren uafhængigt ved registrering (oprettelse af en konto) eller ved brug af Siteebstedet, herunder brugerens personlige data. Oplysningerne fra Siteebstedet fremhæves på en særlig måde. Andre oplysninger leveres af brugeren efter eget skøn; 2.1.2. data automatisk sendes til stedet i brug ved at anvende software installeret på brugerens enhed, herunder brugerens IP-adresse, cookie-oplysninger, oplysninger om brugerens browser eller et andet program, der bruges til at få adgang til webstedet), tekniske specifikationer for udstyr og software, der anvendes af brugeren, dato og tidspunkt for adgang til Webstedet, adresser på de ønskede sider og andre lignende oplysninger; 2.1.3. andre oplysninger om brugeren, hvis behandling er fastsat i vilkårene for brug af Siteebstedet. 2.2. Denne politik gælder kun for de oplysninger, der behandles, når du bruger Siteebstedet. Theebstedet kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for behandlingen af oplysninger fra tredjeparts .ebsteder, som brugeren kan klikke på de tilgængelige links på Siteebstedet. 2.3. Websiteebstedet verificerer ikke nøjagtigheden af de personlige oplysninger, som brugeren leverer, og har ikke mulighed for at vurdere hans / hendes evne til at handle. 2. Formål med behandling af brugernes personoplysninger 3.1. Webstedet indsamler og gemmer kun personlige oplysninger, der er nødvendige for levering af tjenesteydelser eller opfyldelse af aftaler og kontrakter med brugeren, undtagen i de tilfælde, hvor loven indeholder bestemmelser om obligatorisk lagring af personlige oplysninger for en periode, der er fastsat ved lov. 3.2. Hjemmesiden behandler brugerens personoplysninger til følgende formål: 3.2.1. identifikation af den part i henhold til de tjenester, aftaler og kontrakter med hjemmesiden; 3.2.2. levering af personlige tjenester og tjenester til brugeren, samt udførelse af kontrakter og kontrakter; 3.2.3. afsendelse af meddelelser, anmodninger og oplysninger relateret til brugen af Siteebstedet, implementering af aftaler og kontrakter samt behandling af brugeranmodninger og anmodninger; 3.2.4. forbedring af Siteebstedets kvalitet, brugervenlighed for brugeren, udvikling af nye tjenester og tjenester; 3.2.5. målretning reklamemateriale; 3.2.6. gennemførelse af statistisk og anden forskning baseret på personoplysninger. 4. Betingelser for behandling af brugernes personlige oplysninger og overførsel til tredjepart 4.1. 4.2. Theebstedet har ret til at overføre brugerens personlige oplysninger til tredjepart i følgende tilfælde: 4.3.1. Brugeren har accepteret sådanne handlinger; 4.3.2. Overførslen er nødvendig, så brugeren kan bruge en bestemt tjeneste eller opfylde en bestemt aftale eller kontrakt med brugeren; 4.3.3. Overførslen er nødvendig for selve Siteebstedets funktion og drift; 4.3.5. En sådan overførsel vil blive udført som en del af et salg eller anden overførsel til virksomheden (helt eller delvist), mens erhververen påtager sig alle forpligtelser til at overholde betingelserne i denne politik med hensyn til de personlige data, han modtager. ; 4.3.6. For at beskytte rightsebstedets eller tredjeparts rettigheder og legitime interesser i tilfælde, hvor brugeren overtræder brugeraftalen på Siteebstedet, denne politik eller dokumenter, der indeholder vilkårene for brug af visse tjenester. 4.3.7. Som et resultat af at behandle brugerens personlige data ved at depersonalisere dem, opnås personlige statistiske data, som overføres til en tredjepart med det formål at udføre forskning, udføre arbejde eller levere tjenester på vegne af Siteebstedet. 5. Ændring og sletning af personlige oplysninger. Obligatorisk datalagring 5.1. Brugeren kan til enhver tid ændre de personlige oplysninger, som han eller en del af det (Opdatering, tillæg). 5.2. Rettighederne i artikel 5.1 i denne politik kan begrænses i overensstemmelse med lovens krav. Sådanne begrænsninger kan omfatte, for eksempel pligt Stedet for at gemme oplysningerne ændret eller slettet af brugeren for en periode, der fastsættes af loven, og til at overføre sådanne oplysninger til en offentlig institution, i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt ved lov. 6. Behandling af personoplysninger ved hjælp af cookies og tællere 6.1. Cookies sendes af sted til brugerens udstyr og brugerens udstyr til Webstedet, kan bruges af Hjemmesiden til at give personlig service til brugeren, til at målrette reklamer, der vises til brugeren, til statistiske og forskningsmæssige formål, samt til at forbedre Hjemmesiden. 6.2. Brugeren er klar over, at det udstyr og software, der anvendes af ham til at besøge websteder på Internettet kan have den funktion, som forbyder handlinger, med cookies (for websteder, eller for visse steder), samt sletning af tidligere modtaget cookies. 6.3. Yande.har ret til at bestemme, at levering af en bestemt tjeneste eller tjeneste kun er mulig, hvis brugeren har lov til at acceptere og modtage cookies. 6.4. Strukturen af cookiefilen, dens indhold og tekniske parametre bestemmes af Siteebstedet og kan ændres uden at underrette brugeren. 6.5. Tællerne placeret på Siteebstedet kan bruges til at analysere brugerens cookies, til at indsamle og behandle statistiske oplysninger om brugen af Siteebstedet samt til at overvåge performanceebstedets ydeevne som helhed eller deres individuelle funktioner i særdeleshed. Garantere. Tællernes tekniske parametre bestemmes af Siteebstedet og kan ændres uden at underrette brugeren. 7. Beskyttelse af brugerens personoplysninger 7.1. Hjemmesiden tager de nødvendige og tilstrækkelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte brugerens personlige oplysninger fra uautoriseret eller utilsigtet adgang, ødelæggelse, ændring, spærring, kopiering, distribution, såvel som fra andre ulovlige handlinger med disse oplysninger med tredjeparter. 8. Ændringer i privatlivspolitikken 8.1. Hjemmesiden forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ændringer i den aktuelle version angiver datoen for den sidste opdatering. Den nye version af politikken træder i kraft fra tidspunktet for offentliggørelsen, medmindre andet er angivet i den nye version af politikken. Den aktuelle version er altid tilgængelig på siden. 9. Kontakter og spørgsmål om personoplysninger 9.1. Brugeren har ret til at sende til Siteebstedet alle forslag, spørgsmål, anmodninger og andre anmodninger i forbindelse med denne Politik og brugen af hans personlige data